Algemene voorwaarden Klantenkaart

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, in het bezit hebben en het gebruiken van de Autobedrijf Ferdy Snijders klantenkaart (hierna: de “klantenkaart”). Het Autobedrijf Ferdy Snijders klantenkaartprogramma wordt gevoerd door en is eigendom van Snijders Autoservice B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7825 AR) Emmen aan de Robert Scottstraat 15. Bij het aanvragen van de klantenkaart heb je kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden en door gebruikmaking van de klantenkaart geef je te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Autobedrijf Ferdy Snijders heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wij raden je aan om deze voorwaarden telkens voor het gebruik van de klantenkaart te raadplegen. Blijf je na de ingangsdatum van de wijzigingen de klantenkaart gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden.

Aanvragen

De klantenkaart wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting verstrekt en kan worden aangevraagd door ieder natuurlijk persoon vanaf 16 jaar en ouder, alsmede door rechtspersonen. De klantenkaart is te verkrijgen bij onze vestiging in Emmen. Het gebruik van de klantenkaart is strikt persoonlijk. Je kunt de klantenkaart direct na ontvangst gebruiken om punten te sparen, echter om de spaarpunten te kunnen verzilveren, dien je de klantenpas te activeren.

Registeren

Afgifte en registratie van de klantenkaart gebeurt bij Autobedrijf Ferdy Snijders. Als houder van de klantenkaart, verplicht je je ertoe om Autobedrijf Ferdy Snijders in te lichten over elke wijziging die optreedt in de eerder door jou aan Autobedrijf Ferdy Snijders verstrekte informatie.

Sparen

De voordelen van de klantenkaart worden toegekend in de vorm van spaarpunten, die elektronisch op de klantenpas worden geladen bij vertoning daarvan aan de kassa. Bij besteding van elke euro krijg je als deelnemer één punt. Bepaalde artikelen kunnen recht geven op extra punten. Spaarpunten worden berekend aan de hand van het netto kassabedrag, dus het aankoopbedrag minus eventuele kortingen en/of kortingsbonnen. Bij het retourneren/crediteren van een aankoop heeft Autobedrijf Ferdy Snijders het recht de bij die aankoop ontvangen spaarpunten terug te boeken. De spaarpunten van de klantenkaart worden alleen toegekend op werkplaatshandelingen.

Puntensaldo

Het saldo van de klantenkaart kan worden ingezien via de website www.ferdysnijders.nl. In geval van onduidelijkheid over het puntensaldo en de totstandkoming hiervan is bepalend hetgeen hieromtrent vermeld staat in de administratie van Autobedrijf Ferdy Snijders.

Verzilveren

De Autobedrijf Ferdy Snijders klantenkaart is geldig bij een aankoop in de werkplaats van Snijders Autoservice B.V. aan de Robert Scottstraat 15 te Emmen. Om gebruik te maken van de voordelen van de klantenpas dien je de pas te tonen voordat de aankopen worden afgerekend. Het verzilveren van de spaarpunten is uitsluitend mogelijk op vertoon van je klantenpas. De punten kunnen niet worden omgewisseld tegen geld. De klantenpas kan in geen enkel geval worden aangewend als krediet- of garantiekaart.

Vervallen punten en passen

Klantenkaartpunten vervallen na 36 maanden wanneer geen punten worden gespaard. Een klantenkaart vervalt automatisch wanneer de pas 36 maanden inactief is.


Service

Heb je vragen dan wel opmerkingen over het gebruik van de klantenkaart? Of problemen bij het verzilveren van jouw puntensaldo? Laat ons dat zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met Autobedrijf Ferdy Snijders op telefoonnummer 0591-312111 of via het contactformulier. In geval van verlies en/of beschadiging van de klantenkaart, kun je als houder gratis een nieuwe klantenpas aanvragen via onze vestiging. Na controle van je gegevens bestaat de mogelijkheid om de opgebouwde spaarpunten over te zetten naar de nieuwe pas, zodat deze niet verloren gaan.

Wijzigingen en beëindiging

Autobedrijf Ferdy Snijders is gerechtigd om haar klantenkaartprogramma geheel of gedeeltelijk te wijzigen of beëindigen. Autobedrijf Ferdy Snijders zal jou en de andere houders van de klantenkaart hiervan op de hoogte brengen en de wijzigingen of beëindiging tevens in de vestiging en op de website kenbaar maken. Alsdan kun je als houder van de klantenpas de reeds gespaarde punten verzilveren gedurende een resterende periode als vermeld in de betreffende (online)uiting.

Privacy en persoonlijke gegevens

De door jou (en de andere houders van de klantenkaart) ingevulde persoonsgegevens en aankopen worden opgeslagen in onze database. Deze gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverstrekking is Snijders Autoservice B.V.. Dit doen we in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Voor meer informatie over ons privacybeleid en de wijze waarop wij met persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen we jou naar onze privacyverklaring

Aansprakelijkheid

Autobedrijf Ferdy Snijders aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de klantenkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen van welke aard dan ook met de klantenkaart. Met uitzondering van gevallen waarbij opzet of grove schuld van de zijde van Autobedrijf Ferdy Snijders heeft plaatsgevonden. Bij een vermoeden dan wel in geval van fraude, het in strijd handelen met deze voorwaarden, misbruik of ander misplaatst gedrag heeft Autobedrijf Ferdy Snijders het recht om de voordelen die aan het gebruik van de klantenkaart verbonden zijn niet te verstrekken, de klantenkaart te laten vervallen en het tegoed aan gespaarde punten te annuleren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

Deze voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 29-01-2021.

 

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

 

Afspraak maken